PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Ratibořice

Ratibořice leží v údolí říčky Úpy a jsou částí města Česká Skalice. Známé jsou zejména díky spisovatelce Boženě Němcové, která zde prožila své dětství a která své nejznámější dílo Babička zasadila právě do Ratibořic.
Ratibořice jsou poprvé připomínány roku 1388 jako ves s tvrzí. V letech 1702 – 1712 tady nechal vystavět Lorenzo Piccolomini barokní zámeček s kaplí a přízemním lokajským křídlem, který měl sloužit jako letní a lovecké sídlo. Na začátku 18. století byl empírově přestavěn na letní sídlo kněžny Kateřiny Zaháňské. Kněžna u zámku založila krásný park se vzácnými dřevinami, jezírkem a loveckým zámečkem. Roku 1840 bylo panství prodáno říšskému hraběti Octavianu z Lippe – Biesterfeldu, který nechal v létech 1860 - 1864 zámek upravit do dnešní podoby. Podoba krajiny a jednotlivých objektů se do dnešní doby nezměnila. Nedaleko zámku se nachází areál Babiččina údolí.
Areálem Babiččina údolí vede naučná stezka, která je přístupná od 1. 5. do 30. 9. Je dlouhá 7,5 km. Naleznete zde 18 informačních tabulí a 7 literárních a přírodovědných zastavení. Začíná od Barunčiny školy v České Skalici. Dále směřuje k ratibořickým památkám - Ratibořický zámek, Panský hostinec, pomník babičky, Rudrův mlýn, vodní mandl, Staré bělidlo (hlavní dějiště románu) a Viktorčin splav na řece Úpě. Stezka končí u Rýzmburského altánku.

Ratibořický zámek - při prohlídce zámku, která je s průvodce si prohlédnete původní obytné místnosti - reprezentační i soukromé. Expozice zahrnuje unikátní exempláře pozdně empírového nábytku v Salonu tří císařů, nebo různé hudební nástroje, biedermeierovský pánský pokoj s částí knihovny, ložnici, toaletní pokoj a další prostory, které přiblíží a ukáží život šlechty v tomto obdobíWeb: 

Muzeum Boženy Němcové - prezentuje život Boženy Němcové a chronologicky její tvorbu, která je doplněná o řadu originálů. Součástí muzea je i areál bývalého hostince, kláštera a zbytků středověké tvrze. Druhá část expozice je umístěna v Barunčině škole, která je blízko náměstí. Tady se nachází expozice dějin válek, především bitvy u České Skalice, kterou mezi sebou v roce 1866 svedla rakouská a pruská vojskaWeb: 

Zámek v RatibořicíchZámek v Ratibořicích
Zámek
Škola B. Němcové v RatibořicíchŠkola B. Němcové v Ratibořicích
Škola B. Němcové
Fotografie uživatelů
Česká Skalice - muzeum
Rýzmburk
V parku ...
RATIBOŘICE
PODZIM u zámku
PODZIM v zámeckém parku
PODZIM u splavu
PODZIM na splavu
PODZIM v Babiččině údolí
PODZIM na Mlýně
Rýzmburk
Rýzmburk

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Zámek Ratibořice
Zámek Ratibořice
Ratibořice - Mlýn
Ratibořice - Mlýn